Sessiz Kalma, Sesini Yükselt!

Sessiz Kalma, Sesini Yükselt!

Türk burjuvazisi Suriye’deki işgal hareketini genişletiyor. Batı Kürdistan’ın batısından sonra şimdi de doğusunu, Suriye ve dünya gericiliğinden topladığı çetelerle birlikte Batı Kürdistan’ın tümünü işgale girişti.

Bu savaş emperyalist güçlerin, ABD, İngiltere, AB, Rusya vb. ve emperyalist emellerle savaşa katılan Türkiye gibi ülkelerin dünyayı yeniden paylaşmak için giriştikleri emperyalist savaşın bir parçasıdır. Bu savaş kimi sol çevrelerin ileri sürdüğü gibi Erdoğan’ın kendini kurtarmak, AKP içindeki çalkantılara son vermek için yürüttüğü bir savaş değildir, bunlar sadece savaşın yol açacağı düşünülen sonuçlardan biridir.

Bu savaş Türkiye’nin emperyalist emellerinin yön verdiği bir savaştır. Bu savaşın asıl hedefi,  Suriye topraklarının bir bölümünü, Batı Kürdistan’ı işgal etmek, buradaki Kürt varlığını etnik soykırıma tabi tutmaktır. Türk burjuvazisinin, Suriye’nin toprak bütünlüğüne bağlı kaldığını ileri sürmesi ve savaşın amacını Türkiye’ye yönelik terörü bitirmek olarak açıklaması, işgal hareketinin gerçek amacını örtmek,  Türk halkını, halkları savaşın bir parçası haline getirmek için başvurduğu bir yalan ve aldatmacadır.

İşçiler, Emekçiler, Gençler, Kadınlar! bu savaş sizin savaşınız değildir. Bu savaş, Türk burjuvazisinin emperyalist emellerinin dışa vurması, ilhak ve  işgal savaşıdır. Bu savaşa destek vermek; ölümlere, acılara, sefalete destek vermektir, bu savaşa destek vermek; büyüyen işsizlik, yeni vergiler, yeni zamlar ve savaş harcamalarına katlanmaktır, kendi eliyle kendi yoksulluğunu, sefaletini ve köleliğini onaylamaktır.

Bu savaş kimilerinin öne sürdükleri gibi “sarayın” bir entrikası değil, bütün fraksiyonları ve partileriyle burjuvazinin çıkarlarının bir tezahürüdür, içine düştüğü çıkmazdan sınırlarını büyüterek çıkma girişimidir.  İşgal eylemini “sarayın” bir entrikası olarak görmek ve bunun karşısında  “barış ve demokrasi” istemini dayalı bir politika izlemek,  bunu ileri sürenlerin niyetlerinden bağımsız olarak, işgale destek vermektir.

Komünistlerin bugünkü durumda öne çıkan görevi, sözümüz ve eylemimizin sınırlılığına esir olmadan, işgalin karşısında yer almak, şoven dalgadan etkilenen işçi ve emekçileri uyarmak, işgale karşı devrimci bir tavır alan devrimci parti ve gruplarla bir araya gelerek, devrimci mücadeleyi yükseltmektir.

Komünist Hareket

 

Paylaş