Merhaba

Merhaba

 

 

Komünist Hareket Eylül ayıyla birlikte okuyucunun karşısına yeni bir gazeteyle çıkıyor. Bugüne kadar hareketimizin teorik-ideolojik hattını,  siyasal gerçeklerin açıklanmasını ve emekçilerin fabrikalardaki, iş yerlerindeki, köylerdeki mücadeleleri, direniş ve eylemlerini okuyucularımıza Söz ve Eylem dergisi aracılığıyla ilettik. Bu çok yönlü faaliyeti aylık bir dergiyle gerektiği gibi yürüttüğümüz söylenemez. Bu faaliyetin bazen bir yanı, bazen diğer yanı öne çıktı, bazen de tersi oldu. Komünist mücadelenin, Hareketimizin ihtiyaçları ve Söz ve Eylemin dört yıllık pratiğinden hareketle yayın faaliyetinde yeni bir düzenlemeyi gerekli gördük.

Bu düzenlemeyi iki olguyu dikkate alarak gerçekleştirdik. Birincisi, devrimci kadronun oluşumunda vazgeçilmez bir unsur olan Marksist teorinin daha iyi kavranmasını sağlamak, “Marksizm bir doğma değil, bir eylem kılavuzudur” belgisi altında Marksist teoriye yönelik saldırılarla daha etkili mücadele edebilmek ve ikincisi,  işçi sınıfına ve emekçilere yönelik daha etkili bir siyasal ajitasyon yürütebilmek.

Hareketimizin önündeki birbiriyle bağlantılı bu iki görevi, iki merkezi yayınla yerine getireceğiz. Bundan böyle üç ayda bir yayınlanacak olan Söz ve Eylem kendini Hareketimizin teorik temellerini açıklamaya, Marksizm’e bulaşmış ayrık otlarını temizlemeye ve Türkiye devriminin sorunlarına eğilmeye hasredecektir. İşbaşı ise yoğun bir siyasal ajitasyon ile birlikte sınıf mücadelesinin çeşitli alanlarına ( ekonomik mücadele, kadın, gençlik, ekoloji, ulusal sorun vb.) ilişkin mücadele, direniş ve eylemleri okuyucuyla buluşturacaktır.

Okuyucunun karşısına iki yayın organı ile çıkmak ekonomik ve siyasal mücadele ekseninde devrimci bilincin bölünmesi olarak algılanmamalıdır. Yapılmak istenen, siyasal mücadelenin işçi ve emekçilerin geniş kitlesine aynı içerikle farklı biçimler altına sunulmasıdır.

Hareketimiz tarihin tekerleğinin dönüş hızının yükseldiği, ekonomik ve politik değişmelerin baş döndürücü bir hızla aktığı bir dönemde siyasal gerçeklerin açıklanmasının bir aylık bir yayın organıyla karşılanamayacağından hareketle, İşbaşı’nı adım adım haftada bir çıkarmayı hedeflemektedir. Hareketimizin bugünkü koşulları içinde bu hedefe varabilmenin kolay olmadığını biliyoruz.  Bu hedefi gerçekleştirmek ancak yoldaşlarımız ve hareketimize ilgi duyanların aktif desteğiyle olacaktır. Bilinçli, örgütlü, kararlı, inançlı ve sebatlı devrimciler olmadan hiçbir şey gerçekleştirilemez.

-Her yoldaş yazı ve yorumlarıyla İşbaşı’nın gönüllü yazarı olmalıdır.

-Her yoldaş çevresinde olup biteni İşbaşı’na anında ileterek, İşbaşı’nın gönüllü bir muhabiri olmalıdır.

-Her yoldaş çevresinde İşbaşı okuma grupları oluşturmalı ve katkı sağlamalıdır.

Mümkün olan en kısa zamanda haftalık bir İşbaşı’nda buluşmak üzere…

 Yazı Kurulu

 

Paylaş